Henk-Reints.nl
2020-12-16 (origineel: 2020-11-17)


Oud nieuws:
Op 4 februari 1997 brak in Noord-Brabant de varkenspest uit. Wat er vervolgens gebeurde is simpel. Om elk bedrijf met een besmetting werd een ruime cirkel getrokken en daar gold een algeheel vervoersverbod. ALLE bedrijven in alle cirkels werden geruimd. Daarmee werd het varkenspestvirus in de kiem gesmoord.

Iets minder oud nieuws:
In 2003 had Nederland te maken met een uitbraak van de vogelgriep. Wat er vervolgens gebeurde is simpel. Om elk bedrijf met een besmetting werd een ruime cirkel getrokken en daar gold een algeheel vervoersverbod. ALLE bedrijven in alle cirkels werden geruimd (een derde van de totale Nederlandse pluimveestapel).

Vrij recent nieuws:
Op leverde de googlezoekopdracht coronadoden wereldwijd een getal van  miljoen.

En dan dit:
Als nu de eerste zeg coronapatië...   ...   CENSUUR   ...   ...    miljoen levens gespaard, maar daarvoor is het inmiddels veel te laat! Het virus heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid. Nee, fout! De MENS heeft het virus verspreid met zijn waanzinnige verplaatsingsgedrag.

Verder:
Hoeveel is dat nou eigenlijk?  miljoen mensenlevens? Wereldwijd? Waar maken we ons nou eigenlijk druk om? Volgens de cijfers op worldometers.info/world-population/ groeit de wereldbevolking met ruim anderhalf miljoen per week.
Ja, er is een wereldwijd geboorteoverschot van ANDERHALF MILJOEN PER WEEK. Maar het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat de wereldbevolkingsgroei gewoon ALTIJD in de buurt van de nul zit, nietwaar?
Het aantal coronadoden dat inmiddels is gevallen komt dus overeen met de wereldwijde humane overproductie van dagen. Dat is sinds de uitbraakdatum () een "rendement" van , een peuleschilletje, een scheet en drie knikkers, maar goed, alle kleine beetjes helpen...
Wat is (bij het volgende virus, nu is het te laat) onmenselijker:
  • mensen doodmaken,
  • meer dan anderhalf miljoen mensen dood laten gaan, of
  • in een veel vroeger stadium "slechts" mensenlevens opofferen?

Hebben we die  miljoen doden (en dat aantal is nog steeds groeiende!) niet feitelijk te danken aan onze prijzenswaardige menslievendheid? Of ben ik nou zelf ineens zo onmenselijk? Het onvermijdbare feit is nu eenmaal dat er doden vallen en dat willen we toch minimaliseren?
⋇ ⋇ ⋇ ⋇ ⋇